Trang chủ
Tên miền
Tên miền Việt Nam
Tên miền quốc tế
Tin tức
Hỏi đáp
Quy định chung
Lưu trữ
Thiết kế
Flash
Quảng bá
Dịch vụ IT
Kinh doanh
 
 Tp. Hồ Chí Minh
    kd.ducnghia
    (08) 93.50.693
 Tp. Nha Trang
    hotro.ducnghia
    (08) 44.95.797
 
 
  Hỗ trợ kỹ thuật
Đăng nhập tài khoản
 
 
(08) 544.95.797 (08) 544.95.797
hotro.ducnghia
  Thông tin cần thiết
 
  Bảng giá dịch vụ tên miền quốc tế
 Tên miền  Phí Cài đặt  Phí duy trì hàng năm  Ghi chú
  .com   Miễn phí     220.000 VNĐ     
  .net    Miễn phí      220.000 VNĐ     
  .org   Miễn phí     220.000 VNĐ    
  .biz Miễn phí     220.000 VNĐ     
  .tel  Miễn phí      287.000 VNĐ     
  .us  Miễn phí      220.000 VNĐ    
  .info  Miễn phí      220.000 VNĐ    
  .cc  Miễn phí      573.000 VNĐ    
  .ws  Miễn phí      230.000 VNĐ     
  .tv    191.000 VNĐ       764.000 VNĐ    
  .mobi  Miễn phí      382.000 VNĐ     
  .eu    Miễn phí      287.000 VNĐ    
  .asia  Miễn phí      286.000 VNĐ    
  .in   Miễn phí      859.000 VNĐ/2 năm    
  .cn    Miễn phí      477.000 VNĐ     
  .tw  Miễn phí      859.000 VNĐ    
  .com.tw   Miễn phí      764.000 VNĐ     
  .net.tw  Miễn phí     764.000 VNĐ    
  .com.tw   Miễn phí      764.000 VNĐ     
  .org.tw  Miễn phí    764.000 VNĐ    
  .co.uk   Miễn phí      343.000 VNĐ     
  .me.uk  Miễn phí      343.000 VNĐ    
  .org.uk   Miễn phí      343.000 VNĐ     
Khuyến cáo: Khách hàng chịu trách nhiệm thông báo việc sử dụng tên miền không phải là tên miền quốc gia. VN trên website http://thongbaotenmien.vn của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông. Theo Điều 23 Luật Công Nghệ Thông Tin.
 
  QUY ĐỊNH MỚI ĐỐI VỚI DOMAIN QUỐC TẾ
  Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
  Thông tư 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
  Điều 23, luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH 11 ngày 29/6/2009
  CÁC DỊCH VỤ MIỄN PHÍ
Quản lý DNS: Hỗ trợ đầy đủ các chức năng thay đổi các record hoàn toàn miễn phí thông qua Control panel http://domain.ducnghia.vn
  URL Redirect
A Record
MX Record
Under construction
CName Record
URL Frame
• Email forwarding